วงแหวนเว็บ

.md ?? .markdown ?? คืออะไรกันนะ

เนื่องจากบทความใน Blog ของเราใช้ Jekyll ดังนั้นเราก็ต้องมาทำความรู้จักกับเจ้า Markdown กันก่อน เพราะต้องใช้ความสามารถของ Markdown ในการเขียนบทความนั้นเอง เพื่อน ๆ ที่ใช้ Git กันคงต้องเคยเห็นเจ้าไฟล์ที่ชื่อ README.md ผ่านตากันบ้างมาแล้ว ถ้าสังเกตุดี ๆ นามสกุลของมันคือ .md นั้นแหละฮะ มันก็คือเจ้า Markdown เจ้าภาพของเราในบทความนี้

Markdown เป็น text-to-HTML ก็คือมันจะทำการแปลง Syntax ของ Markdown ไปเป็นรูปแบบ HTML ให้เรานั้นเอง อ่าวแล้วทำไมไม่เขียน HTML ขึ้นมาตรง ๆ เลยละ ก็เพราะว่าเจ้า Markdown เป็นรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายต่อการอ่านและเขียน นั้นเอง

มาดูตัวอย่างการใช้งานคร่าว ๆ กัน

  
  A First Level Header
  ====================

  A Second Level Header
  ---------------------

  Now is the time for all good men to come to the aid of their country. This is just a regular paragraph.

  The quick brown fox jumped over the lazy dog's back.

  ### Header 3

  > This is a blockquote.
  > 
  > This is the second paragraph in the blockquote.
  >
  > ## This is an H2 in a blockquote
  

ผลลัพธ์เมื่อทำการแปลงเป็น HTML

  
  <h1>A First Level Header</h1>

  <h2>A Second Level Header</h2>

  <p>Now is the time for all good men to come tothe aid of their country. This is just a regular paragraph.</p>

  <p>The quick brown fox jumped over the lazy dog's back.</p>

  <h3>Header 3</h3>

  <blockquote>
    <p>This is a blockquote.</p>

    <p>This is the second paragraph in the blockquote.</p>

    <h2>This is an H2 in a blockquote</h2>
  </blockquote>
  


เอาละมาดูการใช้งานเบื่องต้นกันเถอะ


การเน้นข้อความ ใช้เครื่องหมาย _ หรือ * ครอบข้อความที่ต้องการเน้น

  
  Some of these words *are emphasized*.
  Some of these words _are emphasized also_.

  Use two asterisks for **strong emphasis**.
  Or, if you prefer, __use two underscores instead__.
  

Some of these words are emphasized. Some of these words are emphasized also.

Use two asterisks for strong emphasis. Or, if you prefer, use two underscores instead.


ลิสรายการ (List) ใช้เครื่องหมาย *, +, หรือ - แต่ถ้าต้องการตัวเลขเรียงลำดับให้ใช้ตัวเลขตามด้วยจุด เช่น 1. หรือ 2.

  
  *  Candy.
  *  Gum.
  *  Booze.
  
  +  Candy.
  +  Gum.
  +  Booze.
  
  -  Candy.
  -  Gum.
  -  Booze.
  
  1. Red
  2. Green
  3. Blue
  
 • Candy.
 • Gum.
 • Booze.

 • Candy.
 • Gum.
 • Booze.

 • Candy.
 • Gum.
 • Booze.
 1. Red
 2. Green
 3. Blue

การสร้างลิงค์ (Link) ใช้ [] ครอบข้อความ และใช้ () ครอบลิงค์

  
  This is an [example link](https://doopdip.me/).
  

This is an example link.


แสดงรูปภาพ (Image) คล้าย ๆ เหมือนการสร้างลิงค์คือใช้ [] ครอบชื่อรูป และใช้ () ครอบ path ของรูป ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือต้องใส่ ! ไว้หน้าสุด

   
  ![My cat](/assets/images/posts/what-is-markdown/cat.jpg)
  

My cat


แทรก code ระหว่างข้อความ (Code) โดยใช้ `` ครอบข้อความ

   
  I strongly recommend against using any `<blink>` tags.
  
  I wish SmartyPants used named entities like `&mdash;`
  instead of decimal-encoded entites like `&#8212;`.
  

I strongly recommend against using any <blink> tags.

I wish SmartyPants used named entities like &mdash; instead of decimal-encoded entites like &#8212;.เป็นไงกันบ้างงงง ง่ายใช่ไหมล่า ถ้าอยากศึกษาเพิ่มเติม ศึกษาได้จาก ลิงค์นี้ ได้เลยมีอะไรให้เล่นอีกเพียบ

แหล่งอ้างอิง